गोंय 

कोविड जाल्ले बायलेक ऑश्पिताला भायर आयलें मरण

मडगाव :
बेताळभाटी हांगासर कोरोना जाल्ले एके ४९ वर्सांचे बायलेक श्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागिल्ल्यान सकाळीं ६च्या अदमासाक दक्षिण गोंय जिल्हा ऑश्पितालांत हाडली. मात, सकाळीं ११ मेरेन उपचारा खातीर दाखल करून घेवंक नाशिल्ल्यान निमाणे ते बायलेन गाडयेंतूच प्राण सोडले. बेताळभाटी सरपंच कोस्तांसिओ मिरांडा हाणी भलायकी यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणाक लागून हे बायलेक मरण आयलें असो आरोप केला.
बेताळभाटी हांगाचे बायलेक अस्वस्थ जाणूंक लागिल्ल्यान ते बायलेन मडगांवच्या एका खाजगी ऑश्पितालांत सोमारा दनपारां १च्या सुमाराक करोनाची चाचणी केल्ली. मात, मंगळारा फांतोडेर ५.३० च्या सुमाराक ते बायलेक श्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागतांच तिच्या घोवान बेताळभाटी सरपंचांक फोन केल्यार ताणीं दक्षिण गोंय जिल्होऑश्पितालांत व्हरपाचो सल्लो दिलो. ते प्रमाण बायलेक गाडयेंतल्यान दक्षिण गोंय जिल्हो ऑश्पितालांत व्हेली. उपचारा खातीर दाखल करून घेवपा खातीर ते बायलेच्या घोवान सगळ्यांक विनवणी केली, पूण कोणेच ताचें म्हणणें आयकून घेतलें ना. कोरोना चाचणेचो अहवाल मेळूंक नाशिल्ल्यान तपासणी केल्ल्या ऑश्पितालाक कॉल करून अहवालाबाबतींत चवकशी करतकूच बायलेक करोना पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचें कळ्ळें.
बेताळभाटीचे घ़डणुके बाबतींत आमदार विल्फ्रेड डिसा हाणी तांच्या घरच्यांक मरणाच्या प्रमाणपत्रा खातीर मजत केली. हेबाबतींत आमदार डिसा यांना हांकां विचारल्यार, सध्याच्या करोना म्हामारीच्या कालावधींत लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळप गरजेचें आसा. दक्षिण गोंय जिल्हो ऑश्पिताला भायर पाच वरां रावून बायलेक आयिल्लें मरण ही घडणूक दुर्दैवी आसा.ऑश्पितालाचे इमारतींतले वयले दोन रिकामी मजसले भलायकी सुविधां खातीर वापरप गरजेचें आशिल्ल्याचें मत आमदार डिसा हाणी उकतायलें.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!