गोंय 

नागरी सेवेंतल्या 20 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो

पणजी :
तीन आयएएस आनी नागरी सेवेंतल्या 20 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. संजीत रॉड्रिग्स, संजीव गडकार, नारायण गाड ह्या अधिकाऱ्यांचाे हातूंत आस्पाव आसा. पणजी म्हानगरपालिकेचे (मनपा) आयुक्त असलेल्या आयएएस संजीत रॉड्रिग्स हांची ‘दक्षीण गोंय अतिरिक्त जिल्हाेधिकारी-2’ म्हूण बदली केल्या. तांचे सुवातेर आशिल्ल्या आग्नेल ए. जे. फर्नांडीस हांची मनपा आयुक्त म्हूण नेमणूक केल्या.
दक्षीण गोंय जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिल्ले आयएएस अधिकारी संजीव गडकार हांची अबकारी आयुक्त, जाल्यार उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्हाेधिकारी मामू हागे हांची ‘उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्हाेधिकारी-2’ पदाचेर बदली जाल्या.
नागरी सेवेंतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांत उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्हाेधिकारी-2 पदाचेर अाशिल्ल्या नारायण गाड हांची गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघू उद्देग विकास म्हामंडळाच्या (जीएचआरएसएसआयडीसी) वेवस्थापकीय संचालकपदार, अबकारी​ खात्याचे अ​तिरिक्त आयुक्त अाशिल्ले प्रशांत शिरोडकार हांची वीज खात्याचे (प्रशासन) संचालक म्हूण बदली जाल्या. जाल्यार शिक्षण विकास म्हामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालक रुही रेडकार हांचे कडल्यान समग्र शिक्षा अभियानाच्या प्रकल्प अधिकारीपदाचाे अतिरिक्त ताबाे काढून घेतला. पदाची वाट पळोवपी श्रीनेत कोठावळे हांचे कडेन बंदखण म्हानिरिक्षक जाल्यार सुधीर केरकार हांचे कडेन अतिरिक्त बंदखण म्हानिरीक्षकपदाचाे ताबाे दिला.
कनिश्ठ अ​​धिकाऱ्यांत कुडचडें-काकोडें पालिकेचे मुख्याधिकारी तशेंच मडगांव रवींद्र भवनाचे वांगडी अजय गावडे हांची उत्तर गोंय उपजिल्हाेधिकारीपदार बदली जाल्या. तांचे कडेन महसूल, उपजिल्हाेधिकारी (महसूल) पदाचाे अतिरिक्त ताबाे आसतलो. कृशी, नगर​नियोजन मंत्र्यांचे अव्वर सचीव हसुदिन नातू हांचे कडेन फक्त महसूल-1 चे अव्वर सचीवपद दवरला. सचीन देसाय, वीरा नायक, रमेश गांवकार, दत्तराज गांवस देसाय, अवित नायक, पी. ए. परब, प्रतीमा ब्रागांझा, मिलाग्रीस सुआरीस ह्या अधिकाऱ्यांच्याेय बदल्याे​ केल्यात.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!