गोंय 

दिवचले फाल्यां सावन पाच दीस लॉकडाऊन

दिवचल :
बुधवार ५ ते आयतार ९ मे मेरेन दिवचलचे सगळे वेव्हार पुराय बंद दवरपाचो निर्णय निकतकोच घेतला म्हणपाची म्हायती सभापती राजेश पाटणेकर हाणी दिली. बुधवार हो दिवचलच्या बाजाराचो दीस आसूनय एकूय दुकान, भाजीपालो आनी हेर कसलेच वेव्हार उकते आसचे नात. तशेंच आयतार मेरेन हो पुराय लॉकडाऊन उरतलो अशें पाटणेकरांनी सांगलां.
फार्मासी, पेत्रोल पंप आनी ऑश्पितालां ह्यो अत्यंत गरजेच्यो  सेवा सुरू उरतल्यो. हेर सगळे वेव्हार पुराय बंद दवरपाचो निर्णय बसकेंत घेतला अशें पाटणेकरांनी सांगलें.. पालिका मंडळ, पोलीस, मामलेदार तशेंच दिवचल वेपारी संघटना हांचे जोड बसकेंत हो  निर्णय जाल्लो आशिल्ल्यान ताका सगळ्या घटकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन पाटणेकार हाणी केलें.
मंगळारा सांजवेळा ४ वरांचेर पालिकेंतले कर्मचारी, सभापती, तशेंच  नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे सयत सगळे नगरसेवक बाजारांत भोंवून दिवचलकारांक ह्या लॉकडाऊनाक सहकार्य करपाचें आवाहन करतले अशें पाटणेकरांनी सांगलें.
दिवचल वाठारांत एक हजारा परस चड कोविड दुयेंतिंचो आंकडो आसा आनी परिस्थिती कठीण जायत चलल्या. कोविड पॉझिटिव्ह दुयेंती मेकळेपणी भोंवत आशिल्ल्यान लोकांमदीं भिरांतिचें वातावरण आसा. ताका लागून हो पुराय लॉकडाऊनचो निर्णय घेतला आनी सगळ्यांनी हाका सहकार्य करचें, अशें आवाहन राजेश पाटणेकार तशेच कुंदन फळारी हाणी केलां.
lockdown

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!