गोंय 

गोंयां ९ सावन १५ दीस लॉकडाऊन

पणजी :
कोरोनाचें दुसरें ल्हार धोक्याचें आशिल्ल्याचें सांगून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणी आयतार 9 मे सावन 15 दिसांचो राज्यव्यापी कर्फ्यू जाहीर केला. आयतार ता. 23 मे मेरेन हो कर्फ्यू आसतलो. गरजेक लागता त्या वस्तूंची दुकानां सकाळीं 7 ते दनपारां 1 मेरेन चालू उरतलीं, अशें सांगतानाच लोकांनी आपूण जावन गरजे बगर घरा भायर वचपाचें टाळप अशें आवाहन ताणई केलां. लॉकडाऊन समजा वा कर्फ्यू पूण लोकांनी आपली काळजी घेवपाची ही वेळ आसा, अशें म्हणत ताणी लॉकडाऊन हें उतर परतून एक फावट टाळ्ळां.
कोविडबाधित दुयेंतिंचो आंकडो आटोक्यामत येना जाल्ल्यान भाजप आमदारांनीय मुख्यमंत्र्यांकडेन लॉकडाऊनची मागणी केल्ली. तेभायर मरतल्यांचो आंकडोयवाडूंक लागिल्ल्यान सगळ्याच थरांतल्यान खर निर्बंधांची मागणी जायत आशिल्ली. हे फाटभुंयेचेर मुख्यमंत्र्यांनी हो निर्णय घोशीत केला.
वेळार उपचार घेवपी कोरोनामुक्त जातात अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांनी सतर्क रावचें, अशें आवाहन केलें. शुक्रारा दीसभरयांत 56 जणांक मरण आयिल्ल्यान कोरोनाचां संकश्ट आनीक गाड जाल्ल्याचें स्पशअट जालां. ताका लागून गरज नासतनाय घरा भायर सरप धोक्याचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें.
सरकारान कितलेय निर्बंध घाले, तरी लोक ते पळीनात तेखातीर ताणी खंत उकतायली. लोकांनी आपूण जावन नियमांचें पालन करचें अशें आवाहन ताणीं केलें. आयतार ता. 9 मे सावन राज्यथरीय कर्फ्यू जारी जातलो. आयतार 23 मे मेरेन कर्फ्यू लागू आसतलो. हेसंबंधी शेनवारा अधिकृत नियमावली जाहीर जातली. गरजेच्या वस्तूंची दुकानां उकतीं उरतलीं, अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें. ताका लागून गरजेच्या वस्तुंचो सांठो करपाक गडबड, गर्दी करची न्हय, अशें आवाहन ताणीं केलें..
ह्या 15 दिसांच्या कर्फ्यू काळांत सगळें सार्वजनिक, धार्मिक सुवाळे बंद करचे, अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलें. गोव्यात येवपी भोंवडेकारांक निगेटिव्ह प्रमाणपत्र गरजेचें आशिल्ल्याचेंय ताणी म्हणलें. हे पुराय पत्रकार परिषदेमदगतीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणी लॉकडाऊन हें उतर वापरूंक ना. मात ताणी कर्फ्यू लायिल्ल्यान लॉकडाऊन लायिल्ल्याचोच संदेश लोकांमेरेन पावला.. लोकांनी बाजार खरेदीखातीर गर्दी करची न्हय. गरजेच्या वस्तुंचीं दुकानां सद्दां सकाळीं 7 ते दनपारां 1 मेरेन उकतीं उरतलीं अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हाणी केलां.
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेचे सुरवेक सावन हे परिस्थितिचें सगळें खापर सरकाराचेर नाका अशें स्पष्ट केलें. सरकाराच्यो उणीवो आसतल्यो पूण लोकांनी बेजबाबदारपणान वागचें न्हय, अशेंय ताणी म्हणलें. एके वटेन कोरोना चाचणी अहवाल बरेच दीस मेळना अशा कागाळ आसा पूण मुख्यमंत्री म्हणटात सगळे अहवाल 48 वरां भितर मेळटात अशी म्हायती आपणाक आसा. कोरोनाचे कडक निर्बंध आसूनय लोक गरजे बगर घराभायर सरतात. लोकांचेर पोलिस कारवाय करची पडटा, हाची आपणाक खंत भोगता अशेंय ताणी म्हणलें. राज्य भरांतल्या कर्फ्यूसंबंदी शेनवारा आदेश प्रसारीत जातले अशेंय ताणी म्हणलें.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!