आयच्यो खबरोकॅम्पस खबरोखबरोगोंयदेश-विदेशफीचरविचारसाहित्य - संस्कृतीहायलाइट

तेजिश्ट सेनानी : टि.बी कुन्हा

अतिशा सुर्लीकार

गोंयचे तेजिश्ट सेनानी सर्गेस्त डॉ.टि.बी कुन्हा हांची आयज पुण्यतिथि. ते देशप्रेमी तशेच तांका आपल्या मातृभुमीचो व्हड अभिमान आशिल्लो. गोंयच्या मातयेंत किल्लले हें मोलादीक पवन.
डॉक्टर टिं.बी कुन्हा हांचो जल्म २ एप्रील १८९१ सालांत गोंयच्या चांदोर गावांत जालो. ताणी आपले शिक्षण गोंयात तशेच गोंयाभायर वचुन पुराय केले.
डॉ.कुन्हा पणजे लिसेवाचेर शिकप घेताले,पूण पुर्तूगेज शिकपांत तांका रुची नाशिल्ली म्हण ते फुडले शिक्षण घेवपाक पाँडिचेरी हे फ्रेन्च वसणुकेत वचुन थंय ताणी फ्रँच कॉलेजींत बी.ए.ची पदवी मेरेनचे शिकप केले. उपरांत पेरीसाक वचून ते सोर्बोन विद्यापीठातल्यान विजेचे अभियांत्रिकीची पदवी मेळयली..
पुर्तुगेज सरकाराचो गोंयचेर चलिल्लो अधर्मी शेक ,गोंयकारांचे जाल्ले हाल तांच्यान पळोव नजो जालो.ते तिडकीन पेटून उठले आनी आमंचे गोंय स्वतंत्र करपाक स्वता झुझले ताणी गोंयच्यी स्वतंत्रतायेच्या चळवळीत स्वताक ओपून दिले.
डॉ टी.बी कुन्हान रोमन रौलैंड च्या घरांत प्रवेश करुन , भारतीय स्वतंत्रायेची चळवळ फ्रेंच नेमाळ्यांनी बरोवपाक सुरवात केली. भारतीय लोकांचेर इंग्लेसानी केल्ले हाल कुन्हान आपल्या लेखणेतल्यान खुलासो केलो. भारतिय स्वतंत्रायेविशी फ्रँच नेमाळ्यानी ताणी जायते बरप केले “जलियानवाँला बाग ” ही म्हत्वाची घडणूक तांणी लोकांमुखार दवरली आनी इंग्लेस सरकार फटींगपणा करतात हें समेस्तांक दाखोवन दिले.
१८ जुन १९४६ हो न विसरणारो दीस. हो दीस गोंयच्या इतिहासांत अजरंवर जाला कारण डॉ.राम मनोहर लोहियान, जुलमी पुर्तुगेजा आड झगडपाक मडगावां सत्याग्रह केलो. डॉ.कुन्हान त्या सत्याग्रहात वाटो घेतलो .पुर्तुगेजांचे सोटे खावन लेगीत थंय ते ओगी बसले ना.ताणी आपली चळवळ चालु दवरली.
किदेय जाले तरी ताणी निशेव केलो की ते कशेच फाटी सरचेना. वेग-वेगळ्यो सभा घेत लोकामदी स्वतंत्रतायेविशी जागृताय हाडीत रावले. तशेच एकदीस सभेंत सभाबंदीचो कायदो मोडील्यान डॉ.कुन्हांक बंदखण भोगची पडली. तांका अटक करुन आग्वादच्या बंदखणीत घातले .तांचेर खर कारवाय करुन तांका आठ वर्साची ख्यास्त केली. डॉ कुन्हांक वास्को लस्कराचे वसतेंत दवरले निमणे कोणाक सुलूस लागनासतना तांका लोरेंस मार्कीश बोटीतल्यान पेनिशाक व्हरून बंदी केले.
जसो कारावास सोपलो ताणी भारतीय भुंयेचेर पावल दवरले. मुंबयत रावन आशील्ले तशे ते परत कामाक लागले. पुर्तगेझांच्या दबावाक लागुन ताणी मुंबयच्यान आपलो वावर सुरू केलो. डॉ.टी.बी.कुन्हान “गोवा अक्शन कमिटी” स्थापन केली आनी स्वता पुढाकार घेवन तें वावुरले. गोंयकारांक राजकी नदर दिवपाखातीर ताणी कोंकणीतल्यान “आझाद गोंय ” आनी इंग्लिशीतल्यान “फ्री गोवा” हीं नेमाळीं उजवाडाक हाडली.
गोंयचे सुटके आड झगडपी वावुरतल्या सगल्या शक्तीआड तें निमणेमेरेन झुझले. अखेरेक २६ सप्टेंबराक ते सवसांरातल्यान अंतरले.गोंय स्वतंत्र तशेच भारत स्वतंत्रायेच्या चळवळीत तांचो वावर आनी ताणी दिल्ले मोलादीक योगदान कायम इतिहासांत रुजले अन् परमळले.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close