आयच्यो खबरोकॅम्पस खबरोखबरोगोंयफीचरमनरिजवण - खेळसाहित्य - संस्कृतीहायलाइट

प्रशांत म्हाड्डोळकाराचेर काळाचो पड्डो

कोंकणी आनी मराठींतल्यान नाटकां बरोवन माचयेर सादर करपी गोंयांतले नावाजते नाटककार, अभिनेते, दिग्दर्शक, नाटकांचें विस्तृत आनी अभ्यासपुर्ण परीक्षण करपी समीक्षक, सडेतोड उलोवपी स्पश्टवक्ते, अन्यायाआड आवाज उठोवपी सामाजीक वावुरपी प्रशांत म्हाड्डोळकार रातीं ह्या संवसाराक अंतरले. सोशल मिडीयांतल्यान सगळ्यांक परिचीत आशिल्ले प्रशांत हांकां अशें अचकीत मरण येवप ही एक दुखेस्त गजाल. नाटकांच्या मळार नवी नवी प्रत्यक्षिकां करून प्रेक्षकां कडल्यान अभिप्राय घेवपाची तांकां आवड आशिल्ली. ‘प्रयोग सांज’ हे कार्यावळींत ताणी अशीं खूबशीं नाटकां तशेंच एकांकी सादर केल्यात. नाटकाचें तांकां अंतस्करणांतल्यान पिशें आशिल्लें. एक प्रामाणीक आनी उतराक जागपी मनीस. वेळा काळार आनी कठीण प्रसंगाचेर धावून वचपी प्रशांताचेर काळान अशी झोपय घेवप ही गजाल न्हिन्नळून उडयता. तांचें वाचनय आकांताचें आशिल्लें. ते जें कितें उलयताले त्या तांच्या उलोवण्याक अर्थ आसतालो कित्याक तर तांचे विचारसरणेक वैचारीक बसका आसताली. इतिहासांतल्यो बऱ्योचशो नोंदी तांचे कडेन आशिल्ल्यो. नित्य नेमान सोशल मिडीयांतल्यान आपलीं मनोगतां विचारांतल्यान प्रकट करपी प्रशांत सामाजीक अन्यायाआड झुजपी आशिल्ले. तांचे कडसून आनीकूय जायत्या नाटकांची निर्मिती जावपाची, सृजनप्रक्रिया वाडीक लागपाची अशा वेळार तांच्याच जगपाचेर निमाणचो पड्डो पडप हें न पचोवपा इतलें निबर सत्य आज आमकां स्विकारचें पडटा. तांच्या विचारांक आनी तांचे धडपडीक आमचे प्रणाम.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close