आयच्यो खबरोकॅम्पस खबरोखबरोगोंयदेश-विदेशफीचरमनरिजवण - खेळविचारविज्ञान-तंत्रज्ञानसाहित्य - संस्कृतीहायलाइट

कोंकणी साहित्यिक आतां एका क्लिकार!

सहित प्रकाशनाचो अभिनव उपक्रम
पणजी ( प्रतिनिधी) :
आपल्या दर्जेदार साहित्यकृतीनी कोंकणी भास आनी वाचकांक समृद्ध करतले ज्ञानपीठ, सरस्वती सन्मान आनी साहित्य अकादमी विजेते सगळे कोंकणी साहित्यिक आतां एका क्लिकचेर येतले. मानादीक कोंकणी साहित्यिकांची वऴख आनी त्यांच्या साहित्यिक वावराची नवे पिळगेक म्हायती घडची, हेखातीर konkanisahitya.com (कोंकणीसाहित्य डॉट कॉम) हे खाशेले वेबसाईटची निर्मिती करपाची आशिल्ल्याचें सहित प्रकाशनचे वेवस्थापकीय संपादक किशोर अर्जुन हाणी सांगलें.
जायत्या आडखळीं कडेन निकरान झुंजत आनी ताचेर यशस्वीपणान मात करीत आज कोंकणी ही स्वतंत्र भास म्हणून म्हणून प्रस्थापित जाल्या. १९७५ त केंद्रीय साहित्य अकादमीन कोंकणी भाशेक स्वतंत्र साहित्य भाशेचो दर्जो दिलो. आनी १९७७ सावन दर वर्सा साहित्य अकादमीचे वतीन आपले भाशेंतल्या साहित्यिकाक त्यांचे उत्तम साहित्यकृती खातीर देशांतलो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भेटोवपाक येता. ह्या सगळ्या साहित्यिकांची म्हायती, फोटो, साहित्यिक वावर एकेच सुवातिचेर उपलब्ध जावचो आनी नवे पोरने पिळगेक तेविशींची गरजेची म्हायती घरा बशिल्ले कडेन मेळची आनी कोंकणी भास आनीसाहित्याविशीं आत्मियता वाडची हेखातीर konkanisahitya.comची निर्मिती केल्या अशें किशोर अर्जुन हाणी नमूद केलें.

कोंकणी आनी इंग्लीशींत आसतली म्हायती

सध्या वेबसाईटचेर आजवेरच्या सगळ्या ४२ विजेत्यांची गरजेची आसा ती म्हायती आनी फोटो आसपावन घेतले आनी रोकडीच कोंकणी सयत इंग्लीश भाशेंतय ही साईट साहित्य रसिकांना वाचपाक मेळटली. मजगतीं, ह्या उपक्रमाक आर्थिक सहकार्य करूंक सोदतल्या रसिकांनी ‘सहित’कडेन संपर्क करचो अशें आवाहनय संस्थेचे वतीन केलां.

देशांतलो पयलोच उपक्रम!
अशे तरेन एका भाशेंतल्या साहित्यिकाचें ऑनलाईन हॉल ऑफ फेम करपाचो हो देशांतलो भोवतेक पयलोच उपक्रम आसपाची शक्यताय उकतायतात. हातूंत जर तथ्य आसा तर कोंकणी भाशेंत हो उपक्रम साकारता हाचो विशेष आनंद सहितचे वतीन उलोवन दाखयला.

साहित्यिकांचो हो ऑनलाईन हॉल ऑफ फेम चडानचड आकर्षक आनी वाचकप्रिय कसो जातलो हाचेर आमी वेशेष लक्ष दीतात. हातूंत सहित्यिकांच्या फोटों सयत तांचे विडीओ तशेंच त्यांच्याच आवाजांत काव्य/कथावाचन हांचोय आसपाव करपाचो यत्न करतात. तांच्या पुस्तकांबद्दलची चडानचड म्हायती/समिक्षा लेगीत हातूंत आसपावन घेतले.

किशोर अर्जुन
संकल्पक, मुखेल संपादक
कोंकणीसाहित्य डॉट कॉम

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close