आयच्यो खबरोखबरोगोंयदेश-विदेशराजकारणवेपारहायलाइट

रोजगार, कृषी, भलायकी आनी शिक्षणाचेर अर्थसंकल्पाचो भर

पणजी:

रोजगार निर्मिती आनी कृषी, भलायकी आनी शिक्षण मळा वयल्या गुंतवणुकेचेर भर दिवपी गोंयचो अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणी बिरेस्तारा विधानसभेंत सादर केलो. 450 कोटी रुपयांचो हो शिलकी अर्थसंकल्प आसा.
मनोहर पर्रीकर हाणी आपल्या दुयेंसपणाच्या काळांत मुख्यमंत्रिपदार आसतना अर्थसंकल्पीय भाषण तयार केल्लें. मुख्यमंत्री सावंत हाणी तेंच भाशण सादर केलें. मात काळानुरुप तातूंत कांय बदल घडोवन हाडल्यात. अर्थसंकल्पांतल्यो आकडेवारी मात पोरनीच आसा. मिरामाराक सर्गेस्त पर्राकार हांचें स्मारक उबारपा खातीर धा कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. 19 हजार 500 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतुद आशिल्लो हो अर्थसंकल्प आसा. धा प्रतिशें विकास दर अपेक्षित धरपांत आयला.
येता त्या तीन वर्सांत सरकारी आनी खेसगी मळांचेर जायत्यो रोजगार संदी निर्माण जातल्यो. एक जनेल येवजण अस्तित्वांत हाडल्या उपरांत राज्यांत गुंतवणूक वाडटली. प्राथमीक थरा सावन विद्यापीठ थरा मेरेनच्या शिक्षणाच्या दर्जांत सुदारणा करतले. तांत्रिक शिक्षणाचो अभ्यासक्रम दुरुस्त करतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलें.
सागर माला येवजणेंतर्गत राज्यांतल्या णव जेटींचें आधुनिकी करण करतले. राज्याचें पर्यटन फकत दर्यादेगांपुरतेंच मर्यादीत दवरी नासतना गांवगिऱ्या वाठारांतय तें व्हरतले. पर्यटकांक जेवप रांदपाक, कपडे बदलपाक, शौचास वचपा सारकेले विधी करपाक गरज त्यो सुविधा पुरयतले. खासगी क्षेत्राच्या सहभागान अशो सुविधा आऊटसोर्स करतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलें. येरादारी भवन बांदप, पाटो- पणजी आनी दिवचलच्या सगळ्या सरकारी कार्यलयां खातीर प्रशासकीय प्रकल्प, जैकाचीं कामां 2020 मेरेन पुराय करप, मलनिस्सारण वेवस्थेचें जाळ राज्यभर पसरावप आनी 31 ऑगस्ट मेगेन गोंय हागणदारीमुक्त करप अशीं विविध उद्दीष्टां सरकारान नदरेमुखार दवरिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलें.
Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close