आयच्यो खबरोखबरोगोंयफीचरराजकारणवेपारहायलाइट

‘ॲप आदारित टॅक्सी सेवा ही गोंयची गरज’

पणजी :
गोवा माईल्स नावाच्या अॅप आदारित टॅक्सी सेवेक गोंयचे कांय टॅक्सी वेवसायिक विरोध करतात. तो विरोध निराधार आनी सामको चुकिचो आसा. अॅप आदारित टॅक्सी सेवा ही गोंयची गरज, अशें असे पर्यटन विकास महामंडळाचे चेअरमन आनी आमदार दयानंद सोपटेनी हांगा पत्रकारां लागीं उलयतना म्हणलें. ह्यावेळार पर्यटन विकास महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक निखिल देसाई हेवूय हाजीर आसले.
गोवा माईल्स टॅक्सी सेवा ही गोंयकार टॅक्सी वेवसायिकांच्या आड ना. फकत केवळ पन्नास टॅक्सी घेवन पोरूं ऑगस्ट म्हयन्यातच गोवा माईल्सची अॅप आदारीत टॅक्सी सेवा सुरू जाल्ली. गोयांतल्या भोंवडेकारांनी आनी पर्यटकांनी हे सेवेक येवकार दिल्लो. व्हड प्रतिसाद मेळिल्लो. ताका लागून आतां गोवा माईल्सचे टॅक्सी सेवेंत वट्ट 1 हजार 450 टॅक्सींची नोंद आसा. ह्या सगळ्या टॅक्सींचे मालक गोंयकार. उरिल्ल्या गोंयकार टॅक्सी वेवसायिकांनीय हे सेवेंत वांटेकार जावचें. अॅपआदारीत टॅक्सी सेवा पारदर्शक आसा, अशें सोपटेंनी म्हणलें.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close