आयच्यो खबरोकॅम्पस खबरोखबरोगोंयफीचरराजकारणवेपारहायलाइट

टॅक्सी खातीर दितली जीटीडीसी रीण

पणजी :
राज्यांतले जे कोण टॅक्सी वेवसायांत येवपाक पळयतात तांकां वाहन विकतें घेवपाक गोवा पर्यटन विकास महामंडळा कडसून (जीटीडीसी) रीण दिवपाक येतलें. तशेंच टॅक्सी वेवसायिकांच्या भुरग्यां खातीर शिष्यवृत्ती येवजण राबोवपाक येतली अशें पर्यटन विकास महामंडळाचे चेअरमन आनी आमदार दयानंद सोपटे हाणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें.
गोंयचे जे बेरोजगार तरनाटे टॅक्सी विकती घेवपाक पळयतात, तांकां आमी गोवा आर्थिक विकास महामंडळाचे वतीव (ईडीसी) रीण णेळोवन दितले. तशेंच वाहनाच्या विम्याचेर पन्नास प्रतिशें अनुदान दिवं. टॅक्सी वेवसायिक हे गरीब वा मध्यमवर्गीय कुटूंबांतल्यान येतात. तांच्या भुरग्यांक आमी शिष्यवृत्ती दिवं. ह्या टॅक्सींची नोंदणी मात गोवा माईल्स अॅपसेवेंतलायान करची पडटली. गोवा माईल्सचे सेवेखाला तांकां काम करचें पडटलें. तातूंत तांकांय फायदो आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणी घेतिल्ले बसकेंत जीटीडीसीन टॅक्सी वेवसायिकां खातीर येवजण्यो राबावच्यो अशें थरलां. गोयांत जे थोडे टॅक्सी वेवसायिक गोवा माईल्स सेवेक विरोध करतात, तांचेलागीं आपणे भासाभास केल्या अशें सोपटेंनी नमूद केलें.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close