आयच्यो खबरोखबरोदेश-विदेशराजकारणविज्ञान-तंत्रज्ञानहायलाइट

…दोतोरांचो संप निमाणे फाटीं

कोलकाता :

दोतोरांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करीत फाटल्या साप्तकभरा सावन संपार गेल्ल्या बंगालांतल्या दोतोरांनी आपलो संप फाटीं घेतला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हाणी सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्या उपरांत दोतोरांनी संप फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतला. दोतोरांच्या प्रतिनिधीं वांगडा ममता बॅनर्जी हांची खूब वेळ बसका जाली. हे बसकेंत ममता हाणी सकारात्मक भुमिका घेतली. बसकेंतूच ममता हाणी कोलकोताचे पोलीस आयक्त अनुज शर्मा हांकां शारांतल्या दर एका ऑश्पितालांत एक पोलीस अधिकारी तैनात करपाचे निर्देश दिले. दरेका सरकारी ऑश्पितालांत कागाळ निवारण केंद्र सुरू करपाचो निर्णयूय ताणी घेतलो. बसकेक सगळ्या वैजकी महाविद्यालयांचे दरेकी दोन प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. ममता हाणी दोतोरांचे सुरक्षे बाबतीत ठोस पावलां उबारिल्ल्यान समादान उकतायत संप फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतला.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close