आयच्यो खबरोकॅम्पस खबरोखबरोगुन्हेवार्तागोंयराजकारणवेपारहायलाइट

महिला संघटनांचो क्रांती दिसा कॅसिनों आड मोर्चो

राज्यांतल्या महिला संघटनांनी योता त्या 18 वेर गोंय क्रांती दिसा आजाद मैदाना कडेन एकठांय जावन केसिनोंचो निशेध करपाचो निर्णय घेतला. आम, औरत, आदमी अगेन्स्ट गॅम्बलिंग हे संघटनेच्यो निमंत्रक सॅबिना मार्टीन्स हाणी हेर कांय महिला कार्यकर्त्यां वांगडा शेमवारा हांगा पत्रकार परिशद घेतली.
गोंय मुक्तीचे चळवळीक 18 जून सावन धार चढली. त्याच दिसा आमी आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाकडेन जमूया आनी कॅसिनोंचे निशेध करूया. गायांत गिरायकां खातीर चलयो सहज मेळूं येता अशे तरेची जायरातय एका संकेत स्थऴा वयल्यान जाता म्हणपाचें मार्टीन्स हाणी सांगून हेविशीं पोलीसांत कागाळकरपातें आशिल्ल्याचें जाहीर केलें. निषेध कार्यावळ सांजवेळा 5 ते 6 इतले मजगतीं दातली. आमकां कॅसिनोंच्या दुष्परिणामांतल्यान गोयांक मुक्त करपाचें आसा. पणजेंतले केसिनो हे मोपा वा हेर ग्रामीण वाठारांत गेले जाल्यार ग्रामीण भागांतल्या गरीब लोकांचेर हावळ येतली. तथंयची सुवा पिळगी वेसनी जातली.
पणजेंतल्या कितल्याशाच व्हड वेवसायिकांचीं भुरगीं कॅसिनो खेळून वायट अवतिकायेंत पाविल्ल्याचें मार्टीन्स हाणी सांगलें. लोकलजे खातीर असल्या भुरग्यांचे बापूय बँकांचीं रीणां फारीक करतात. पणजेंतले एके बायलेच्या घोवान कॅसिनोक लागून फ्लॅट लेगीत घाणाक दवरला आनी ती बायल पुराय अडटणीत आयल्या. आमच्या महिला संघटनांकडेन कागाळी येतात. कॅसिनो वेवसायिक खूबजाण राजकारण्यांक नेमान पयशे पावयतात. ताणी गोयांत जायत्यो मोठमोठ्यो जमनी विकत्यो घेतिल्ल्यो आसात.
पणजेतल्या खूब हॉटेलांच्यो कुडी वेवसायिक आरक्षीत करतात. थंय शिंदळकी वेवसायय चलता अशें मार्टीन्स हाणी सांगलें. कॅसिनो वेवसाय हो पर्यटन उद्देगाचो भाग आसा, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणी म्हणिल्ल्याचो आमी निशेध करतात. कॅसिनोंक प्रोत्साहन दिवचें न्हय, प्रोत्साहन दिवपा खातीर कॅसिनो म्हणल्यार राष्ट्रवाद न्हय. दरेक जुगार हो राष्ट्रीयत्वाच्या आड आसा, अशें मार्टीन्स हाणी म्हणलें.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close