आयच्यो खबरोखबरोगोंयफीचरविज्ञान-तंत्रज्ञानहायलाइट

विमानतळार कोंसळ्ळी विमानाची तेल टांकी

वास्को :
आज दनपारां गोंयच्या दाबोळी विमानतळ धावपट्टे वयल्यान कवायते खातीर उड्डाण केल्ल्या नौदलाच्या ‘मीग २९के’ झुजाऊ विमानाच्या तेलाची टांकी सकयल कोंसळून धावपट्टेचेर उजो पेटलो. हाका लागून धावपट्टेचें लुकसान जाल्लें आसून, घडणुके उपरांत दाबोळे विमानतळाचेर येवपाचां आशिल्लीं विमानां मुंबय आनी बंगळूरु विमानतळाचेर घुंवडायलीं.
दनपारच्या 12 च्या सुमाराक ही घडणूक घडली. सदचे प्रमाण भारतीय नौदलाच्या गोंय विभागाचें ‘मीग’ झुजाऊ विमानान दाबोळे विमानतळ धावपट्टे वयल्यान उड्डाण केल्या उपरांत अचकीत ह्या विमानाच्या तेलाची टांकी कोंसळून तिचो स्फोट जालो. हे टांकयेंत तेलाचो सांठो भरिल्लो आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिवन ऊजो लागल्या उपरांत सभोंवतालाक भिरांकूळ अशे धुंवराचे लोट पसरिल्ल्यान सुरवेक ह्या वाठारांत नागरीकांमदीं भिरांतिचें वातावरण पसरलें. ही घडणूक घडटांच दाबोळे विमानतळ प्राधिकरणाच्या सुरक्षा यंत्रणांनी तशेंच नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घडणुकेचे सुवातीरप धांव घेवन हांगा लागिल्लो उजो पालोवपांत यश मेळयलें.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close